شهداد

شهداد

کار هایی که باید انجام داد - اصلی

ایرن – کرمان – شهداد

اتاق پرتغال - نبکا شهداد

اتاق پرتغال - نبکا شهداد

کرمان-شهداد, شهداد
اتاق پرتغال : چهار تخت یک نفره-  ویک مبل تخت شوی دو نفره – اسپیلت – رو به حیاط با تراس & اطلاعات بیشتر
اتاق سدر - نبکا شهداد

اتاق سدر - نبکا شهداد

کرمان - شهداد, شهداد
اتاق سدر: سه تخته سرمایش کولر .گرمایش بخاری نفتی.قابلیت افزایَش کف خواب دو خواب نفر با تعداد سه نفر اطلاعات بیشتر

در حال حاضر متاسفانه هیچ پیشنهاد امکانات رفاهی در این مکان وجود دارد.